Genanvendelse

I 2017 blev 62 pct. af det affald, vi modtag fra borgerne i vores 19 ejerkommuner, udsorteret til genanvendelse. Men hvad sker der egentlig med dit affald efter skraldespanden?  

Hovedparten af de 970.000 ton affald, vi modtager på Vestforbrænding, bliver udsorteret til genanvendelse. Enten bliver affaldet brugt i sin eksisterende form eller også indgår det som materiale i nye produkter. Det affald, der ikke kan genanvendes, bliver brændt og omdannet til miljørigtig energi, svarende til 64.300 husstandes varmeforbrug og 168.000 borgeres elforbrug. Her kan du bliver klogere på, hvad der sker med de syv materialer, som regeringen har fokus på i ressourcestrategien: Papir, glas, pap, metal, træ, plast og madaffald.