Gå til main indhold

Sådan genanvender vi dit affald

I 2021 blev 64,9 pct. af det husholdningsaffald, vi modtog fra borgerne i vores 19 ejerkommuner, udsorteret til genanvendelse. Men hvad sker der egentlig med dit affald efter skraldespanden?  

Kvinde putter foliebakke og glas i affaldscontainer

Hovedparten af de 638.000 ton husholdningsaffald, vi modtager på Vestforbrænding, bliver udsorteret til genanvendelse. Enten bliver affaldet brugt i sin eksisterende form eller også indgår det som materiale i nye produkter. Det affald, der ikke kan genanvendes, bliver brændt og omdannet til miljørigtig energi, svarende til 64.300 husstandes varmeforbrug og 168.000 borgeres elforbrug. Her kan du blive klogere på, hvad der sker med de syv materialer, som regeringen har fokus på i ressourcestrategien: Papir, glas, pap, metal, træ, plast og madaffald.