Genanvendelse af papir

Vestforbrænding håndterede i 2019 over 19.500 ton papir fra husholdninger. Men hvad sker der egentlig med vores gamle aviser og blade, fra de indsamles, til de genanvendes? 

Stor bunke papirskrald tæt på

Papiret samles ind - enten ved husstanden eller i papirkuber og på genbrugsstationer. Papiret bliver kørt til Vestforbrændings anlæg i Glostrup eller Frederikssund, hvor det bliver samlet og pakket. Det bliver herefter kørt til en ’papirmølle’, der kan lave nyt papir af det. I et kar med vand udvaskes tryksværte, tusch og clips fra papiret. Clipsene genanvendes i jern- og metalindustrien.

Papirfibrene spredes ud på en fiberdug og tørres i en 500 meter lang maskine. Når fibrene er tørre, er det blevet til nyt papir. Det nye papir sælges til trykkerier og ender måske i din postkasse som en ny avis. Papir kan genanvendes op til syv gange. Herefter bliver fibrene for korte, men de kan brændes, så der kommer energi ud af det.