Gå til main indhold

Genanvendelse af papir

Vestforbrænding håndterede i 2021 over 16.600 ton papir fra husholdninger. Men hvad sker der egentlig med vores gamle aviser og blade, fra de indsamles, til de genanvendes? 

Papiret samles ind - enten ved husstanden eller i papirkuber og på genbrugsstationer. Papiret bliver kørt til Vestforbrændings anlæg i Glostrup eller Frederikssund, hvor det bliver samlet og pakket. Det bliver herefter kørt til en ’papirmølle’, der kan lave nyt papir af det. I et kar med vand udvaskes tryksværte, tusch og clips fra papiret. Clipsene genanvendes i jern- og metalindustrien.

Papirfibrene spredes ud på en fiberdug og tørres i en 500 meter lang maskine. Når fibrene er tørre, er det blevet til nyt papir. Det nye papir sælges til trykkerier og ender måske i din postkasse som en ny avis. Papir kan genanvendes op til syv gange. Herefter bliver fibrene for korte, men de kan brændes, så der kommer energi ud af det.