Gå til main indhold

Plast og mad- og drikkekartoner


Få svar på spørgsmål om, hvad der sker med plast og mad- og drikkekartoner, og hvorfor vi indsamler det i samme affaldsspand. 

Hvorfor indsamles mine mad- og drikkekartoner sammen med plast?

Der er flere grunde til, at Vestforbrænding anbefaler at indsamle mad- og drikkekartoner sammen med plast.

Først og fremmest er der mange års erfaring med at indsamle mad- og drikkekarton med plast i Europa. Det betyder bl.a., at der allerede findes sorterings- og genanvendelsesanlæg, der er lavet til at håndtere plast, mad- og drikkekartoner som én blandet fraktion.

Herudover sorteres plast på en måde, der er velegnet til også at sortere mad- og drikkekartoner; det er kun et spørgsmål om at sortere en ting mere fra på sorteringsbåndet, når plasten alligevel sorteres der.

Sidst men ikke mindst får du mange beholdere, hvis alle fraktioner skal sorteres separat, og vi ser færrest problemer ved at indsamle mad- og drikkekartoner sammen med plast.  

I Vestforbrændings kommuner indsamles mad- og drikkekartoner i samme beholder som plast. Du kan tjekke hvordan mad- og drikkekartoner sorteres i din kommune på kommunens hjemmeside.

Hvad sker der med plast, mad- og drikkekartoner jeg derhjemme sorterer fra til genanvendelse?

Skraldebilen kører dit plast-, mad. og drikkekartonaffald til Vestforbrændings anlæg i Frederikssund. Her presses det til baller og sendes til sorteringsanlæg i Tyskland.

Der findes i øjeblikket ingen danske anlæg med samme sorteringsteknologi, hvilket er grunden til at plast, mad- og drikkekartoner pt. køres til anlæg i Tyskland.

På sorteringsanlægget udsorteres plast- mad og drikkekartoner til genanvendelse i forskellige plasttyper (fx PP, PET, HDPE osv.) samt mad- og drikkekartoner. Det sker med såkaldte NIR skannere, der kan ”kende” forskel på de forskellige materialer. Vestforbrænding har lavet en lille film, der viser hele processen for, hvordan plast genanvendes: Affaldets vej - Plast © Vestforbrænding 2020 on Vimeo

Filmen er om plast, men processen er den samme, når der fremadrettet også vil være mad- og drikkekartoner sammen med plasten.

Hvorfor er det vigtigt, at jeg sorterer plast, mad- og drikkekartoner?

Produktion af plastik er baseret på fossile brændstoffer som olie og gas og afsætter derfor et stort CO2-aftryk. Der er store fordele i at genanvende plast, da det begrænser brugen af nye ressourcer samtidig med at energiforbruget i ved genanvendelse er lavere end ved fremstilling af ny plast reduceres. For eksempel bliver der for hvert kilo ny plast brugt ca. to liter olie, mens der for hvert kilo genanvendt plast kun skal bruges én liter olie. Der findes mange forskellige typer plast. De forskellige typer genanvendes selvfølgelig til forskellige nye typer plastprodukter.

Mad- og drikkekartoner består ofte af en blanding af papirfibre, plastik og aluminium (Tetrapak, Europak mfl.). Papirmateriale fra mad- og drikkekartoner kan genanvendes, mens plast og aluminium fra mad- og drikkekartoner bliver energiudnyttet.

Hvor beskidt må mit plast, mad- og drikkekartonaffald være?

Både plastemballage og mad- og drikkekartoner skal være tømt for indhold, men behøver ikke blive skyllet. Eneste undtagelse er yoghurtkartoner. Yoghurt er tyktflydende og det er derfor nødvendigt, at yoghurtkartoner skylles med vand; fylder du en ½ dl vand i yoghurtkartonen og ryster den godt, kan du få de sidste rester ud.

Vi anbefaler desuden, at du fjerner eventuelle plastlåg og lægger dem løst i beholderen – på den måde udsorteres de til genanvendelse sammen med plasten.

Ydermere må du ikke smide flamingo i plastbeholderen, da det ikke er velegnet at sortere på. Det smuldrer, er for let og ender derfor de forkerte steder. Du må heller ikke smide presenninger, haveslanger eller videobånd til plastaffald, da de enten er meget lange og vil sætte sig fast, eller ikke er i let-genanvendelige materialer. Alle disse produkter skal til restaffald. PVC må heller ikke komme i plastbeholderen; det skal afleveres på genbrugsstationen.

Hvad gør Vestforbrænding for at sikre, at mere plast bliver genanvendt?

Alt husstandsindsamlet plast skal i samme beholder. Denne model gør det nemmere for dig at sortere, da du ikke skal bekymre dig om de forskellige typer af plast. Sortering af de forskellige typer sker på sorteringsanlæg i Tyskland. Vestforbrænding har sat en standard i vores nuværende aftale for afsætning, hvor vi kræver, at vores sorteringsanlæg udsorterer minimum 75% af den indsamlede plast til genanvendelse.

Sender Vestforbrænding plast til Asien?

Nej, vi sender alt plastaffald til sorteringsanlæg i Tyskland, som udsorterer det til genanvendelse. Genanvendelsen sker hos miljøgodkendte virksomheder i Europa.