Sorteringsguide for skoler

Sorteringsguide for skoler er en vejledning, som gør det nemmere at indføre affaldssortering på skolen. Det er et værktøj, du kan benytte dig af, hvis din skole skal i gang med at sortere affald.

Genanvend affaldet

Skolens affald indeholder genanvendelige materialer – fx papir, glas, plast, metal, pap og madaffald. De fleste affaldstyper betragtes i dag som ressourcer, som skal bruges igen og igen. På den måde kan vi spare energi, vand og nye ressourcer. 

Et nyt affaldssystem kræver ændringer i adfærd og rutiner hos alle på skolen. Hvis affaldssorteringen skal lykkes, er det vigtigt, at alle opgaver er planlagt, kommunikeret og meldt ud i god tid - så alle er forberedte på de nye opgaver.

Få gode råd og kom godt i gang

Vi har samlet en række anvisninger, gode råd og links, som kan hjælpe dig på vej, når den nye affaldssortering skal implementeres. I sorteringsguiden er der tre indgangsveje, du kan komme ind ad, afhængigt af din rolle:

  • Skoleledelse: Som skoleledelse er det jeres ansvar at sørge for den overordnede implementering af affaldssortering på skolen. Dette indebærer alt fra indkøb af beholdere til organisering af affaldstømningen og -afhentning, samt at alle føler sig informeret og trygge ved de nye rutiner.
  • Teknisk personale: Som teknisk personale er du højst sandsynligt involveret i eller ansvarlig for det praktiske arbejde med affaldssorteringen på skolen. Nogle af brugerne kender allerede til affaldssortering hjemmefra og kan umiddelbart sortere affaldet korrekt, andre skal oplæres og hjælpes på vej. For at komme godt i mål er der brug for planlægning, opfølgning og senere muligvis optimering.
  • Lærer og pædagog: Som lærer eller pædagog har du den primære kontakt til eleverne og kender de daglige rutiner. Du har en central rolle, og det er derfor en god idé at vide noget om affald og benytte anledningen til at sætte undervisning om affald på skemaet.


Har du brug for yderligere information eller har spørgsmål, som vi ikke har besvaret, er du meget velkommen til at kontakte os på besog@vestfor.dk

Hent Sorteringsguide for skoler her

Hent materialer og book kursus