Gå til main indhold

CO2-fangst på Vestforbrænding

Vestforbrænding arbejder på at mindske udledningen af CO2 og på at blive CO2-neutrale i 2030.  Først og fremmest er det et mål at installere CO2-fangst på anlægget i Glostrup og anvende overskudsvarmen fra CO2-fangsten til fjernvarme.

Deltager i udbud af tilskud til CO2-fangst

Bestyrelsen i Vestforbrænding har sat som mål, at Vestforbrænding skal være CO2-neutrale i 2030. Det skal først og fremmest ske ved at etablere et CO2-fangstanlæg.

Derfor har Vestforbrænding søgt om at deltage i Energistyrelsens udbud af tilskudsmidler til CO2-fangst, der blev aftalt af et bredt flertal af folketingets partier, og Vestforbrænding er nu en af tre prækvalificerede aktører til at deltage i udbuddet. Resten af 2022 arbejder Vestforbrændning på at vinde udbuddet med henblik på, at et CO2-fangstanlæg skal stå i drift i 2025.

 

Vi gør det ikke alene

En af Vestforbrændings vigtige samarbejdspartnere er rådgivningsvirksomheden COWI, som har ekspertise i og erfaringer med løsninger på klimaudfordringerne og CO2-udledning. COWI har blandt andet bistået med udviklingen af et anlæg i stor skala ved Klementsrud i Norge, Carbon Capture & Storage, ligesom de har været rådgiver på store Power-to-X-projekter for blandt andre Ørsted, CIP og Energinet.

 

Vestforbrænding udleder 500.000 tons CO2

CO2-fangst eller Carbon Capture er en teknologi, der fanger den CO2, der ellers ville ryge ud i atmosfæren via skorstenen. I dag udleder Vestforbrænding 500.000 ton CO2 om året, hvilket svarer til ca. en pct. af det samlede danske danske CO2-udslip på lige under 50 mio. tons. Du kan læse mere om teknikken til CO2-fangst i boksen herunder.

 

Læs pressemeddelelse Vestforbrænding er udvalgt til CCS-udbud

Hvad er Carbon Capture?

CO2-fangst er en teknisk proces, der fx etableres på et affaldsenergianlæg, trækker CO2 ud af røggassen og koncentrerer den til en ”ren” CO2-gas. Derefter tryksættes og køles CO2-gassen, så den bliver egnet til at blive transporteret med lastbil eller via rørsystemer. Lagring af CO2 sker i undergrunden, fx i nedlagte olieboringer til havs eller i kystnære områder, hvortil den tryksatte CO2 kan transporteres via rørsystemer eller skib. CO2-fangstprocessen er energikrævende, og der kan udvindes fjernvarme fra processen, som kan afsættes som et supplement til den fjernvarme, affaldsanlægget producerer. Der er tilstrækkelig med kapacitet i den danske undergrund til at lagre store mængder CO2, men i fremtiden er visionen at kunne bruge CO2 til at producere grøn brændstof, kaldet Power to X.