Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

CO2-fangst på Vestforbrænding

Vestforbrændings mål er at blive CO2-neutrale i 2030. Derfor arbejder vi målrettet på at kunne etablere et CO2-fangstanlæg inde 2030. Herunder kan du læse mere om vores planer for CO2-fangst og lagring.

CO2-fangst på Vestforbrænding - skorsten

En samlet løsning for CO2-fangst

Vores ambition er, at der årligt skal fanges mindst 400.000 tons hos Vestforbrænding. Det skal herefter transporteres i rør og lagres i den danske undergrund. Til det formål har vi indgået et samarbejde med to kompetente og erfarne aktører. Den ene er gasdistributøren Evida, der skal stå for at etablere rørinfrastrukturen fra Vestforbrænding til Stenlille. Den anden aktør er Gas Storage Denmark, der driver de danske gaslagre. De skal modtage CO2’en i Stenlille og vil bygge det anlæg, der skal sørge for, at CO2’en kan pumpes ned i undergrunden.

Vores plan indebærer en løsning for lagring fra 2026, men den indeholder også et perspektiv og en fremtidssikring af, at vores rørløsning kan blive rygraden i en stor CO2-fangstinfrastruktur, der kan muliggøre en årlig lagring af 2-5 million tons CO2.

Vestforbrændings løsning har tre hovedfordele:

  • Simpel, billig og effektiv
  • Skalerbar og fleksibel til fremtiden
  • CO2-neutral fjernvarme

Klassisk Løsning

Skalerbar Løsning

Simpelt, billigt og effektivt

Vestforbrænding har valgt en onshore-løsning. Det vil sige, at vi fanger vores CO2, transporterer den i gasform i rør og lagrer den i den danske undergrund i Stenlille. I forhold til en offshore løsning, er det en markant billigere løsning. Vi undgår at benytte os af et såkaldt liquifaktion-anlæg og at være afhængige af skibe, der kan transportere den indfangede CO2. Foruden at være markant billigere, så er en onshore løsning også mere robust, da man ikke er sårbar over for dårlige vejrforhold eller nedbrud på skibe.

Hvis Vestforbrænding vinder Energistyrelsens udbud, så er det planen at etablere en 65 km lang rørledning fra Vestforbrænding til Gas Storage Denmarks lager i Stenlille. Lageret er estimeret til at have en samlet kapacitet på 2,5 mio. tons CO2. Dermed vil Vestforbrændings produktion af CO2 fylde lagret op indenfor 5-7 år.

Når lageret er fyldt, skal der etableres en anden lager-løsning, da Vestforbrænding er forpligtet til at indfange CO2 i 20 år ifølge udbuddet. Her vil det være muligt at udnytte et dybere lager i Stenlille, der kaldes Stenlille 2. Her er der en lagringskapacitet på 5-15 mio. tons. Tilsammen med Stenlille 1har lageret en samlet kapacitet på 7,5-17,5 mio tons. Dermed vil det kunne tjene som lager for Vestforbrændings CO2 i enten 15-44 år. Dette scenarie giver sandsynligvis plads til Vestforbrændings CO2-produktion i 20 år. Og der vil også være plads til CO2 fra andre mindre kilder, der vælger at tilslutte sig hovedledningen.

Simpel, billig og effektiv løsning

Skalerbar og fleksibelt til fremtiden

Det er Vestforbrænding, Evida og Gas Storage Denmarks vision, at rørledningen fra Vestforbrænding til Stenlille bliver rygraden for en fremtidigt CO2-infrastruktur. Den vil kunne bruges af andre større CO2-udledere, der nemt kan tilslutte sig vores hovedledning.

Hovedledningen til Stenlille kan udvides til Havnsø, hvor der er en markant større undergrund. Her vil 2-5 millioner tons CO2 kunne lagres årligt og lagret har en kapacitet på 100 millioner tons Co2.

Havnsø-løsningen vil gøre det økonomisk mere bæredygtigt for store og små CO2-udledere af få en lagringsproces realiseret. Det er vores forventning, at det kan blive en hjørnesten i at realisere betydelige CO2-reduktioner.

Skalerbar og fleksibelt til fremtiden

CO2-neutral fjernvarme

CO2-fangst-processen giver en del overskudsvarme. Da Vestforbrænding i forvejen har et veletableret fjernvarmesystem, kan overskudsvarmen udnyttes fra dag et.

Der er tale om varme, der kan forsyne mellem 10 og 15.000 husstande.

Overskudsvarme fra CO2 fangst bliver til fjernvarme

Hvad er Carbon Capture?

CO2-fangst er en velkendt og afprøvet teknologi. Den røg der kommer ud af Vestforbrændings skorsten kaldes røggas og det er i denne røggas, at der er CO2. For at adskille CO2’en fra røggassen, så skal den igennem en todelt proces. Den første del går ud på, at røggassen vaskes med det man kalder aminer. Det giver os en væske, som kun består af CO2. Den anden del går ud på at varme denne væske op, så CO2’en igen bliver til en gasform. Nu er CO2’en indfanget og kan transporteres videre til et lager.

Der vil stadig komme røg ud af vores skorsten. Men det vil ikke være CO2. Det vil i stedet være damp.

Hvad er Co2 Fangst / Carbon Capture?