Gå til main indhold

CO2-fangst på Vestforbrænding

Vestforbrænding arbejder på at mindske udledningen af CO2 og på at blive CO2-neutrale i 2030.  Først og fremmest er det et mål at installere CO2-fangst på anlægget i Glostrup og anvende overskudsvarmen fra CO2-fangsten til fjernvarme.

CO2-fangst eller Carbon Capture er en teknologi, der fanger den CO2, der ellers ville ryge ud i atmosfæren via skorstenen. I dag udleder Vestforbrænding 500.000 ton CO2 om året, hvilket svarer til ca. 1 pct. af det samlede danske danske CO2-udslip på lige under 50 mio. tons.

Det svære er at finde den rette løsning på at lagre CO2. Hvor og hvordan vi lagrer CO2’en har stor betydning for, hvordan transport-infrastrukturen skal bygges. Om den fx transporteres gennem et rørnet eller skal transporteres i lastbiler.

Læs mere om CO2-fangst og -lagring i boksen nederst.

Etablering kræver samarbejde

Etablering af CO2-fangst er en stor opgave, der kræver en række forskellige samarbejder og netværk. Blandt andet er Vestforbrænding del af klyngesamarbejdet C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen sammen med andre CO2-udledere som selskaberne ARC, ARGO, BIOFOS, HOFOR og Ørsted og i samarbejde med andre aktører som Copenhagen Malmö Port, CTR og VEKS.

En anden af Vestforbrændings vigtige samarbejdspartnere er rådgivningsvirksomheden COWI, som har ekspertise i og erfaringer med løsninger på klimaudfordringerne og CO2-udledning. COWI har blandt andet bistået med udviklingen af et anlæg i stor skala ved Klementsrud i Norge, Carbon Capture & Storage, ligesom de har været rådgiver på store Power-to-X-projekter for blandt andre Ørsted, CIP og Energinet.

Du kan holde dig opdateret om projektet her på vestfor.dk

Hvad er Carbon Capture?

CO2-fangst er en teknisk proces, der fx etableres på et affaldsenergianlæg, trækker CO2 ud af røggassen og koncentrerer den til en ”ren” CO2-gas. Derefter tryksættes og køles CO2-gassen, så den bliver egnet til at blive transporteret med lastbil eller via rørsystemer. Lagring af CO2 sker i undergrunden, fx i nedlagte olieboringer til havs eller i kystnære områder, hvortil den tryksatte CO2 kan transporteres via rørsystemer eller skib. CO2-fangstprocessen er energikrævende, og der kan udvindes fjernvarme fra processen, som kan afsættes som et supplement til den fjernvarme, affaldsanlægget producerer. I fremtiden er visionen at kunne bruge CO2 til at producere grøn energi, kaldet Power to X.