Om vestforbrænding

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.

Kommuneservice

Vestforbrænding tilbyder vores 19 ejerkommuner alle de nødvendige løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder.

Vi har adskillige ordninger og aktiviteter, som vi administrerer på vegne af vores 19 ejerkommuner, herunder 24 genbrugsstationer. I 2015 blev der indsamlet ca. 330.000 tons affald på genbrugsstationerne. 

Energi

Vores anlæg til forbrænding af affald er landets største. I 2015 brændte vi 570.600 tons husholdnings- og erhvervsaffald fra omkring 900.000 borgere og 60.000 virksomheder i vores ejerkommuner.

Ved forbrændingen producerer vi elektricitet og fjernvarme. I 2015 producerede vi ca. 1.250.000 MWh varme (svarer til ca. 70.000 husstandes forbrug) og ca. 295.000 MWh elektricitet (svarer til ca. 184.000 gennemsnitsdanskeres forbrug).

Via vores eget fjernvarmenet leverer vi varme til vores kunder i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den overskydende fjernvarme sælger vi til de store fjernvarmesystemer i København og på Vestegnen.

Formidlingscentret

Endelig rådgiver vi om korrekt affaldshåndtering, og Formidlingscentret afholder kurser for skoleelever.

I 2015 modtog vi over 17.000 besøgende på anlægget i Glostrup og på de 24 genbrugsstationer i ejerkommunerne.