Gå til main indhold
30. september 2019

Ny midlertidig ledelse på Vestforbrænding

Direktør for konsulentvirksomheden Forskel og tidligere kommunaldirektør Claus Juhl bliver i en kortere periode tilknyttet Vestforbrænding. Hans opgave bliver særligt at være bindeled mellem bestyrelsen og ledelsen, forberede ansættelsen af en ny direktør samt understøtte Vestforbrændings strategiske udvikling. Frem til ansættelsen af en ny direktør vil juridisk chef Jan Petersen være stedfortræder. Det vil sige, at han kan træffe beslutninger, skrive under og tegne Vestforbrænding udadtil i direktørens fravær.
Gå tilbage til nyheder